+1-514-400-5214   catalindomniteanu@outlook.com   Montreal, QC, Canada Home Gallery Classes Articles About


Space Matters


81 cm W x 107 cm H x 11 cm D / 25 kg (32" W x 42" H x 4.5" D / 55 lb)Space Matters (side)     Space Matters (front)     Space Matters (back)
« Galeria Sculpturi și basoreliefuri Contactați-mã pentru mai multe informații

"Space Matters" investighează construcția universului, de la legile primordiale ale fizicii până la cea mai sofisticatã formã de existențã, care credem că este ființa umană. Lucrarea este realizatã din două straturi. Fiecare strat este împărțit în ceea ce pare sã semene cu împletitura unei pânze, sugerând „țesătura spațiu-timp” einsteiniană, peste care se propagând undele gravitaționale (doar că de data aceasta în 3D). Scena e observatã ca prin cel mai puternic microscop imaginabil, niciodată inventat, la cea mai micã scară - scara dimensiunilor Plank. Ecuațiile scrise pe fundal dictreazã tot ce există în Univers. Acolo putem observa textura ondulată a sticlei și sinuoasele panglici de sticlă neagră care reprezintã energia întunecată și materia întunecată. Bagheta continuã care ține toatã sticla laolaltã are un profil sinuos care sugerează fotonii, particule (unde) elementare care nu au masă, și care nu sunt niciodatã în repaos ci se deplaseazã permanent cu viteza luminii. Dâre aleatorii și fragmente neregulate de culori completează imaginea cu cea a particulelor virtuale, care intră și ies din existență. Mai sus cu un nivel, se pot vedea entități în superpozitie - sã zicem electroni. Peste nivelul particulelor subatomice emerg construcții mai consistente, materie mult mai stabilă - sunt grupuri de atomi care formează cristale și molecule. De aici începe chimia. Printr-un nou proces de emergențã, din chimie pãtrundem în biologie - de la organisme primitive unicelulare, la organisme pluricelulare, la inteligență, și în cele din urmă la minunea vieții simțitoare, reprezentată de cele două măști (tragedia și comedia). Space Matters este un tribut bogãției cunoașterii și vieții.

                                                                 

Copyright © 2021 Catalin Domniteanu. All rights Reserved.